Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Đình Hiến (Trưởng khoa Nội Tim mạch)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen An

  4

 • Phạm Thanh Tú

  5

 • tạ thị nguyệt ánh

  5

 • tạ thị nguyệt ánh

  5

 • Tran Anh

  5