Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Đình Hiến (Trưởng khoa Nội Tim mạch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nội Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • tạ thị nguyệt ánh

    5

  • tạ thị nguyệt ánh

    5

  • Tran Anh

    5