Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Nguyễn Đức Bình (Phó khoa Chấn thương chỉnh hình)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Chấn Thương Chỉnh Hình

Chuyên khoa : Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : 14 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0