Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Công Tấn (BS khoa Hồi sức tích cực)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hồi sức tích cực

Chuyên khoa : Hồi sức tích cực

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0