Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Công Long (Phó khoa Tiêu hoá)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tiêu hóa

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0