Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Nguyễn Bảo Giang (Trưởng đơn vị CSSK tại nhà)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Chăm sóc sức khỏe tại nhà

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1977

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0