Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Anh Tuấn (trưởng khoa Nội-Hồi sức thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thần kinh - Tâm thần

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0