Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Anh Tuấn (Phụ trách đơn vị 24h và điều trị ban ngày)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Khoa Nhi

Đơn vị : BV Nhi TW

Năm sinh/Thành lập : 1979

Kinh nghiệm : 10 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0