Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths.Nguyễn Anh Dũng (Phụ trách khoa Tim mạch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch

Đơn vị : BV Bưu Điện

Năm sinh/Thành lập : 1981

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hoàng Văn Dược

  5

 • Nguyễn Anh Điệp

  5

 • Đỗ Thanh Bình

  5

 • Trịnh Thị Hồng Chuyên

  5

 • Nguyễn Đức Việt

  5

 • Nguyễn Huy Hùng

  5

 • Võ Đức Mậu

  5

 • Nguyễn Mộng Long

  5