Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

Ths.Nguyễn Anh Dũng (Trưởng khoa Tim mạch)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tim Mạch

Chuyên khoa : Tim mạch - Chuyển hóa, Tim mạch

Đơn vị : BV Bưu Điện

Năm sinh/Thành lập : 1981

Phí khám : 150.000 đ

 • Nguyễn Lê Đăng Khoa

  5

 • Đỗ Thanh Bình

  5

 • Nguyễn Văn Chiến

  5

 • Trương Duy Nghĩa

  5

 • Vu Van dien

  5

 • Phạm Văn Phúc

  5

 • Đặng Thị Đoan Trang

  5

 • Đoàn Anh Tuấn

  5

 • Hoàng Tuấn Anh

  5

 • Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  3