Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Văn Nguyên (Phó trưởng khoa Nhi)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Nhi khoa

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Bùi Công Thành

  5

 • Nguyễn Thị Linh

  5

 • đỗ thị trúc ly

  5

 • Nguyễn Thanh Bình

  5

 • Vũ Lam

  5

 • Nam Duy

  5

 • nguyễn Tin

  5

 • Bui Lien

  5