Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

ThS. Nguyễn Thị Xuân (Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Chuyên khoa : Hiếm muộn

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1967

Phí khám : 150.000 đ