Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Ngô Thị Thu Hương (Phó khoa Nhi Tiêu hóa - Dinh dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng Nhi, Dinh Dưỡng, Nhi khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • phạm minh thực

  5

 • Lại thị ánh dương

  5

 • Phí Đức Long

  5

 • Bùi Văn Hải Hải

  5

 • Nguyễn Thị Thu Hà

  5

 • Nông Thị Xuân

  5

 • Lương Thế Thành

  5

 • triệu khải văn

  5

 • Ngô Quang Hưng

  5

 • bùi bảo châu

  5