Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Ngô Thị Thu Hương (Phó khoa Nhi Tiêu hóa - Dinh dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng Nhi, Dinh Dưỡng, Nhi khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 170.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hoàng Như Ngọc

  5

 • Hoàng Như Ngọc

  5

 • Tạ Mình Quân

  5

 • Tạ Mình Quân

  5

 • Đỗ Văn Thắng

  5

 • Tạ Mình Quân

  5

 • Tạ Mình Quân

  5

 • Lê Minh Phúc

  5

 • Đỗ Văn Thắng

  5

 • Phùng Thị Tú Oanh

  5