Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Ngô Thị Thu Hương (Phó khoa Nhi Tiêu hóa - Dinh dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng Nhi, Dinh Dưỡng, Nhi khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên

  5

 • Nguyen Thi Nguyet

  5

 • Nguyễn Hồng Chiên

  5

 • Thạch Hoàng Phúc

  5

 • nguyễn chí khải

  5

 • Truong Ngoc Phu

  5

 • ĐỖ Thị Quỳnh Anh

  5

 • Võ Minh Thuận

  5

 • Vũ Công Tổng

  5

 • Bùi Tuấn Phương Anh

  5