Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS. Ngô Thị Thu Hương (Phó khoa Nhi Tiêu hóa - Dinh dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng Nhi, Dinh Dưỡng, Nhi khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1980

Phí khám : 150.000 đ

 • Lê Thị Trà Giang

  5

 • Lê Thư

  5

 • Phạm Ngọc Phi

  5

 • Đào Ngọc

  5

 • TÔ NHẬT KHANG

  5

 • Lê kim Bảo Ngọc

  5

 • nguyễn thị trường minh

  5

 • null null

  5

 • nguyễn thị trường minh

  5

 • Hoàng Hà Trang

  5