Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Ngô Thị Thu Hương (Phó khoa Nhi Tiêu hóa - Dinh dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng Nhi, Dinh Dưỡng, Nhi khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 170.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Bùi Ngọc Uyên

  5

 • Nguyễn Thanh Trà

  5

 • Pham Dang Khoi Gau

  5

 • Hoàng Thị Liêu

  5

 • Nguyen Thanh Huong

  5

 • Ho Thi Minh Tam

  5

 • Trần Thị Kim Oanh

  5

 • Nguyễn Bảo Ngọc

  5

 • Trần Thị Lợi

  5

 • Trần Thị Kim Oanh

  5