Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Ngô Thị Thu Hương (Phó khoa Nhi Tiêu hóa - Dinh dưỡng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Nhi

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng Nhi, Dinh Dưỡng, Nhi khoa, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BV Xanh Pôn

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : 15 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Hoàng Thị Minh Tâm

  5

 • Hoàng Hà Trang

  5

 • Ngô Đăng Mạnh

  5

 • phạm thi nga

  5

 • lý thị chiến

  5

 • Nguyen Thi Trang

  5

 • Nguyễn Tuấn Điệp

  5

 • Nguyễn Thị Hằng

  5

 • Lê Minh Cường

  5

 • Doan Thi Bich Huyen

  5