Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Lan Hương (BS Trung tâm Huyết học và truyền máu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0