Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

TS. Nguyễn Thị Khánh Vân (Trưởng khoa khám bệnh)

3.5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1969

Phí khám : 200.000 đ

 • Huỳnh Thanh Dũng

  1

 • Tran Van Hieu

  1

 • Phạm Quý Dương

  1

 • Lê Nhựt Phương

  5

 • Bui Huy tu

  5

 • Nguyễn Văn Bê

  2