Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang khám

BSCK2. Nguyễn Thị Hồng (BS TT Huyết học và truyền máu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Huyết học - Truyền máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1970

Phí khám : 150.000 đ