Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Nguyễn Thị Cương (trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phòng kế hoạch tổng hợp

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0