Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Phạm Thị Bích Thuỷ (BS khoa Khám bệnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Khoa : Khám Bệnh

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0