Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

BSCK2. Ngô Văn Hào (Phó khoa Gây mê hồi sức)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Chuyên khoa : Gây mê - Hồi sức

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1961

Phí khám : 150.000 đ