Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Ngô Thị Liên (trưởng khoa Xét nghiệm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Xét Nghiệm

Chuyên khoa : Khoa Vi sinh, Huyết học - Truyền máu, Nhi khoa, Hóa sinh lâm sàng

Đơn vị : BV Xây Dựng

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0