Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Ngô Tiến Thành (Trưởng khoa Hô Hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Hô Hấp

Chuyên khoa : Phổi hô hấp

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0