Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

ThS. Ngô Toán Anh (PGĐ TT tế bào gốc)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Tế bào gốc

Chuyên khoa : Ghép tế bào gốc

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1985

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0