Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng khoa hô hấp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Hô Hấp

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Phổi hô hấp

Đơn vị : BV Phổi TW

Năm sinh/Thành lập : 1971

Kinh nghiệm : 13 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen Phu Son

  5

 • Hoàng hương giang Hương Giang

  5

 • Nguyễn Phúc Linh

  5

 • Lê Thanh Vân

  5

 • Ngô Ngọc Linh

  5

 • Chung Nhân Hiền

  5

 • Chung Nhân Hiền

  5

 • Linh Quang Thái

  5

 • Trần Phương Dung

  5

 • Trần Phương Dung

  5