Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

Ths Trần Ngọc Hải ( CNK ngoại hồi sức cấp cứu )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Hồi Sức Cấp Cứu

Chuyên khoa : Khoa hồi sức cấp cứu

Đơn vị : Viện Y Học Phòng Không Không Quân - Khám Bệnh Miễn Phí

Năm sinh/Thành lập : 1968

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 0 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Nhung

  5

 • Nguyễn Thị Nhung

  5

 • DINH VAN TRUONG Văn Trường

  5

 • Hoàng Trung Tâm

  5

 • Nguyen Van hoi

  5