Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS.BSCK1. Ngô Bá Toàn (phó khoa chấn thương chung)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Chấn thương chỉnh hình, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Nguyễn Thị

    5