Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK1. Nguyễn Ngọc Thiện (phó trưởng khoa Nội tổng hợp)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nội Tổng Hợp

Chuyên khoa : Da liễu, Thẩm mỹ, Nội tiết chuyển hóa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1975

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0