Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Minh Đức (Trưởng khoa Xét nghiệm)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Xét Nghiệm

Chuyên khoa : Xét nghiệm

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội)

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0