Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nghiêm Trung Dũng (BS khoa Thận-Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Nam khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Dương Mạnh Cường

    5