Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nghiêm Trung Dũng (Phó trưởng khoa Thận-Tiết niệu BV Bạch Mai)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Nam khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • nguyễn hữu môn

  5

 • Lê Đại

  5

 • Nguyễn Tiến Mậu

  5

 • Nguyễn Duy Hiếu

  5

 • Thân Thị Quyên

  5

 • Nguyễn Khanh

  5

 • Nguyen Sy viet linh

  5

 • ĐẶNG ĐÌNH TÚ

  5

 • ĐẶNG ĐÌNH TÚ

  5

 • Trần Đình Thịnh

  5