Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nghiêm Trung Dũng (Phó trưởng khoa khoa Thận-Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Nam khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Khanh

  5

 • Nguyen Sy viet linh

  5

 • ĐẶNG ĐÌNH TÚ

  5

 • ĐẶNG ĐÌNH TÚ

  5

 • Trần Đình Thịnh

  5

 • Phạm Duy Tân

  5

 • Đinh Văn Mạnh

  5

 • Trần Thế Tường

  5

 • nguyễn thị thủy

  5

 • Nguyễn Văn Huy

  5