Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Nghiêm Trung Dũng (Phó trưởng khoa khoa Thận-Tiết niệu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Thận - Tiết niệu, Nam khoa

Đơn vị : BV Bạch Mai

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Đức Hải

  5

 • Nguyễn Đức Hải

  5

 • Nguyễn Đạt Hận

  5

 • Nguyễn Văn đức

  5

 • Nguyễn Đạt Hận

  5

 • Nguyễn Thu Thảo

  5

 • Nguyễn Thu Thảo

  5

 • Nguyễn Duy Hiếu

  5

 • Ngô Khánh Toàn

  5

 • Lê Duy Tuấn

  5