Thông tin bác sĩ

Đang khám

ThS. Nguyễn Anh Tuấn (phó trưởng khoa Phục hồi chức năng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1983

Phí khám : 150.000 đ