Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2 LÊ Đình Nam ( PCNK-Thận Lọc Máu )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Nội Thận - Tiết Niệu

Chuyên khoa : Nội Thận - Tiết niệu

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen Vanthuan

  5

 • Nguyen Vanthuan

  5

 • Ngô Minh Hòa

  5

 • Nguyễn Văn Học

  5

 • Nguyễn Thị Lệ Tâm

  5

 • Chế Quốc Trung

  5

 • Chế Quốc Trung

  5

 • Nguyễn Ngọc thịnh

  5

 • Nguyễn Văn Hợp

  5