Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS. Nguyễn Đức Minh (Trưởng khoa Lão khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Lão khoa

Chuyên khoa : Thần kinh, Y học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Lão khoa, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV Châm cứu TW

Năm sinh/Thành lập : 1973

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0