Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

Ths Bs Phạm Minh Phương( TK Ngoại thần kinh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Ngoại Thần Kinh

Chuyên khoa : Thần kinh-Tâm thần, Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống

Đơn vị : BV VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0