Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Nguyễn Hoàng Minh (Phó trưởng khoa ngoại)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Ngoại Tổng Hợp

Chuyên khoa : Ung bướu

Đơn vị : BV K

Năm sinh/Thành lập : 1976

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0