Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Mai Xuân Hà (Trưởng khoa Liên chuyên khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Liên chuyên khoa

Chuyên khoa : Mắt

Đơn vị : BVĐK Đống Đa

Năm sinh/Thành lập : 1969

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0