Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

TS.BSCK2. Mai Thị Minh Tâm (Nguyên p. Trưởng khoa Xương khớp - BV E)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Khoa Nội cơ – xương - khớp, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1960

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0