Thông tin bác sĩ

Không thể nhận khám

TS. BSCK2. Mai Trọng Hưng (PGĐ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1971

Phí khám : 150.000 đ