Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Mai Đình Cửu (phó khoa Viêm gan)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Viêm gan

Chuyên khoa : Viêm gan và tiêu hóa, COVID-19

Đơn vị : BV Bệnh Nhiệt đới TW

Năm sinh/Thành lập : 1963

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Tran Vannho

  5

 • Nguyễn Trọng Khoa

  5

 • Dang Quang Quyet Quang Quyet

  5

 • Nguyễn Hữu định

  5

 • Trương Huyền

  5

 • Dươnh Duy Thắng

  5

 • Hoàng Thị Trang

  5

 • Đỗ Thanh Bình

  5

 • Nguyen Hai Van

  5

 • Ha Thu huong

  5