Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

PGS.TS. Bùi Thị Mai An (Trưởng khoa Huyết thanh học nhóm máu)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Huyết thanh học nhóm máu

Chuyên khoa : Huyết học - Truyền máu

Đơn vị : Viện Huyết Học - Truyền Máu TW

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : 36 năm

Phí tư vấn : 300.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0