Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2 Vũ Đức Lưu (PCNK Phục hồi chức năng )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Phục hồi chức năng, Cơ - Xương - Khớp, Chấn thương chỉnh hình cột sống

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Lê Minh Tiến

  5

 • Phạm Văn Du

  5

 • Phan Vien

  5

 • Phạm Đặng Như Ý

  5

 • Nguyễn Hà Phương

  5

 • Nguyễn Thị Quỳnh

  5

 • Le Thi Le Thuy

  5

 • Nguyễn Văn Hùng

  5

 • Nguyễn Văn Hùng

  5

 • Nguyen Huy đăng

  5