Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

BSCK2 Vũ Đức Lưu (PCNK Phục hồi chức năng )

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : phục hồi chức năng

Chuyên khoa : Phục hồi chức năng, Cơ - Xương - Khớp, Chấn thương chỉnh hình cột sống

Đơn vị : BV QUÂN Y 354

Năm sinh/Thành lập : 1966

Kinh nghiệm : 25 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Mạch Đức Định

  5

 • Trần Đức Anh

  5

 • Bùi Thế Anh

  5

 • Nguyen Ductuyen

  5

 • Nguyễn Hữu Tuấn

  5

 • Đào Minh Tiến

  5

 • Nguyễn Hùng Cường

  5

 • nguyễn Trí Tùng

  5

 • Phạm Thị Huyền

  5

 • Trần Thị Hiền

  5