Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Lưu Việt Cường (BS khoa Y học cổ truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Dinh Dưỡng, Y học cổ truyền, Lão khoa, Cơ - Xương - Khớp, Nam khoa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1982

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0