Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Lưu Quang Thuỳ (PGĐ Trung tâm gây mê và hồi sức ngoại khoa)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Chuyên khoa : Hồi sức tích cực, Gây mê - Hồi sức

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1978

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0