Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

PGS.TS.BSCK2. Lương Hồng Châu (PGĐ Bệnh viện Tai-Mũi-Họng TW)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Tai-Tai thần kinh

Chuyên khoa : Tai - Mũi - Họng

Đơn vị : BV Tai Mũi Họng TW

Năm sinh/Thành lập : 1958

Kinh nghiệm : 36 năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

  • Hoàng Tuấn Anh

    5

  • Nguyễn Đình Tú

    5