Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK2. Nguyễn Thị Lực (Nguyên GĐ trung tâm xương khớp BV E TW)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Cơ - Xương - Khớp

Chuyên khoa : Khoa Nội cơ – xương - khớp

Đơn vị : BV E TW

Năm sinh/Thành lập : 1954

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0