Thông tin bác sĩ

Đang khám

BSCK1. Đỗ Thùy Linh (phó khoa Nội tim mạch)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Nội Tim Mạch

Chuyên khoa : Khoa Nội tim mạch, Tim mạch - Chuyển hóa, Lão khoa

Đơn vị : BVĐK Hà Đông

Năm sinh/Thành lập : 1983

Phí khám : 150.000 đ