Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

TS. Lê Diệp Linh (PT.PCNK Phẫu Thuật Hàm Mặt )

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Răng – Hàm - Mặt

Chuyên khoa :

Đơn vị : BV TW Quân đội 108

Năm sinh/Thành lập : 1974

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0