Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS. Nguyễn Thị Liễu (Trưởng khoa Y học cổ truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Y học cổ truyền

Đơn vị : BVĐK Nông Nghiệp

Năm sinh/Thành lập : 1964

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0