Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Lê Huy Thành (Phó trưởng khoa Gây mê Hồi sức)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Gây mê-Hồi sức

Chuyên khoa : Gây mê - Hồi sức

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội)

Năm sinh/Thành lập : 1986

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0