Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Việt Khánh (Phó khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá)

4.8

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tiêu hóa

Chuyên khoa : Phẫu thuật Tiêu hóa

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Thị Liên

  5

 • Nguyễn Văn Tình

  5

 • Đỗ Thanh Bình

  5

 • Nguyễn Minh Sang

  5

 • Tất Tân

  5

 • Nguyen Thanh Huong

  1

 • Nguyễn Bá Toàn

  5

 • Lê Văn Chung

  5

 • Nguyễn Tuấn Tú

  5

 • Đào Văn Chuyền

  5