Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Việt Khánh (Phó khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá)

4.9

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tiêu hóa

Chuyên khoa : Phẫu thuật Tiêu hóa

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Cảnh Long

  5

 • Nguyễn Cảnh Long

  5

 • Nguyễn Cảnh Long

  5

 • nguyen duy giap

  5

 • Nguyễn Cảnh Long

  5

 • Nguyễn Trọng Hà

  5

 • Lê Thành Trí

  5

 • Trần Văn thư

  5

 • Hoàng Phương Mai

  5

 • Đậu Cẩm Lệ

  5