Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Việt Khánh (Phó khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá)

4.7

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tiêu hóa

Chuyên khoa : Phẫu thuật Tiêu hóa

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyen Thanh Huong

  1

 • Nguyễn Bá Toàn

  5

 • Lê Văn Chung

  5

 • Nguyễn Tuấn Tú

  5

 • Đào Văn Chuyền

  5

 • Nông Bích nguyệt

  5

 • Phan Thường Tý

  5

 • Trần Thị Thủy

  5

 • Nguyễn Hữu Tiến

  5

 • Nguyễn Thị Hải Hà

  5