Thông tin bác sĩ

Bác sĩ thường xuyên  

Đang tư vấn

TS. Lê Việt Khánh (Phó khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Phẫu thuật tiêu hóa

Chuyên khoa : Phẫu thuật Tiêu hóa

Đơn vị : BV Hữu Nghị Việt Đức

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : 20 năm

Phí tư vấn : 100.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0

 • Nguyễn Hữu Tiến

  5

 • Nguyễn Thị Hải Hà

  5

 • Nguyễn Hữu Tiến

  5

 • Trịnh Nguyễn Phạm Minh Khôi

  5

 • Vũ Bích Thảo

  5

 • Phạm Phương Thảo

  5

 • Pham Thi Hieu

  5