Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

PGS.TS. Lê Thành Xuân (trưởng khoa Y học cổ truyền)

5

Chuyên môn : Bác sĩ

Học hàm : Phó Giáo Sư

Học vị : Tiến Sĩ

Khoa : Y Học Cổ Truyền

Chuyên khoa : Nội tổng hợp, Y học cổ truyền, Cơ - Xương - Khớp

Đơn vị : BV đại học Y Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1972

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 200.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0