Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

ThS.BSCK2. Lê Thế Vũ (Trưởng khoa C3 - Nhiễm trùng)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Học vị : Thạc Sĩ

Khoa : Phụ Sản

Chuyên khoa : Sản khoa, Hiếm muộn, Nam khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản Hà Nội

Năm sinh/Thành lập : 1967

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0