Thông tin bác sĩ

Đang tư vấn

BSCK1. Lê Thị Thanh Vân (phó khoa Chẩn đoán hình ảnh)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 1

Khoa : Chẩn Đoán Hình Ảnh

Chuyên khoa : Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị : BV Nội Tiết TW

Năm sinh/Thành lập : 1965

Kinh nghiệm : 22 năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0