Thông tin bác sĩ

Không thể nhận tư vấn

BSCK2. Lê Thị Thu Hương (phó trưởng khoa Phụ-Ung thư)

5

Chuyên môn : Bác sĩ chuyên khoa 2

Khoa : Phụ-Ung thư

Chuyên khoa : Phụ Khoa

Đơn vị : BV Phụ Sản TW

Năm sinh/Thành lập : 1980

Kinh nghiệm : năm

Phí tư vấn : 150.000 đ

Số người chờ tư vấn : 0